Racefag

.

Som en del af de almindelige fag der er på Birkeholm kostskole, er der de målrettede fag til racegrupperingerne.

I disse tre fag er eleverne ikke opdelt i deres almindelige blandede klasser, men opdelt efter deres racegruppering. De gennemgår specialiseret undervisning i deres racer for at kunne optimere deres læring indenfor de felter racerne normalt brillerer i. Og dermed gå mere i dybden med de race-specifikke dele af undervisningen fra den magiske grundforståelse.
Formålet med disse fag, er at forberede dem på at se de udfordringer og forventninger i øjnene de vil møde i den overnaturlige verden. Samt en forståelse for racernes virke og plads i samfundet.
Fagene er altid de samme, og selvom underviserne er skiftet i løbet af de sidste mange år, så har pensum kun undergået få ændringer.

Ritualteknik – Hexenes fag: Et studie i magiske cirkler og symboler.
I hexenes racefag er der lagt vægt på forståelsen af magien i verden. Magien er i alt og alle, og den kan derfor formes og kaldes frem i større magiske ritualer.
Det er undervisning der skal lære hexene om hvordan de hidkalder disse kræfter på en sikker og ansvarlig måde. Samt alle de grundsten der skal til for at deres ritualer bliver succesfulde.

Eliksirfremstilling – Aeonernes fag: Et studie i naturens herbalistiske mirakler.
I aeonernes racefag er det især den praktiske fremstilling af forskellige eliksirer der er hovedfokuset. De former magien fra naturen ned i deres forskellige drikke.
Det er undervisning der både lærer aeonerne forskellige opskrifter, den præcise metodiske arbejdsmåde, og de moralske konsekvenser magien og dens påvirkning kan have på verden.

(FI) Flok og instinkt – Varulvenes fag: Et studie i flokkens dynamikker.
I varulvenes racefag er der lagt meget fokus på det naturlige og det kropslige. Deres undervisning er ikke kamptræning eller sportslig udfoldelse som sådan.
Det er undervisning der skal få varulvene til at forstå sig selv, deres instinkter og transformation bedre. Der er stor fokus på flokken og på hvor vigtig alle led i kæden er.
Det er ikke hård fysisk undervisning, men man sidder heller ikke stille i disse timer.