De almene fag

En skole er ikke en skole uden en almendannende fagrække.

Derfor undervises der på skolen i:

  • Skrift og litteratur (LITT)
  • matematik
  • historie/samfundsfag
  • engelsk
  • 2. fremmedsprog (tysk, fransk, finsk, russisk, latin eller islandsk)
  • magisk grundforståelse (MG)
  • naturfag
  • religion

Til scenariet er det kun skrift og litteratur, magisk grundsforståelse og historie/samfundsfag, der er undervisning i.

Undervisningen i de almene fag, på nær 2. fremmedsprog, foregår i de blandede klasser. De vil blive dannet før scenariet.