Samfundet

Samfundet og den overnaturlige verden er gemt væk fra de Ordinære (ikke-magiske mennesker). De magiske folk gemmer sig i parallelle samfund styret af en række råd, hvis fornemmeste opgave er at sikre bevarelsen og hemmeligholdelsen af det magiske samfund. Rådene sikrer ved hjælp af love at folk ikke bruger deres evner i nærheden af Ordinære. Det magiske folk er hjulpet godt på vej af et slør der slører de Ordinæres sanser, således de ikke opfatter de særlige fysiske træk, især hos aeoner, samt nemmere kan overbevises om at de f.eks. har set syner, hvis de alligevel overværer noget magisk.

En undtagelse fra dette er Ordinære der får børn med hexe. De kan efter ansøgning fra den pågældende hex og evt. familie blive godkendt til at få indblik i det magiske folks eksistens. Dette er der meget strenge regler og betingelser for. Overtrædes disse, vil den Indviede miste al hukommelse til tidspunktet for Indvielsen.

Det er dog ikke kun omgangen med Ordinære der er lovgivet om. Den vigtigste lov er at man ikke må slå ihjel, og straffen for den af det magiske folk der skulle overtræde dette, bliver også tildelt rådets strengeste straf. Dette gælder også varulve der forglemmer sig under fuldmånens påvirkning.

Den der slår en anden ihjel bliver dømt til at udføre straffearbejde på livstid på isolerede lokationer. Når de først er dømt skyldige, skal de glemmes, og det er generel opdragelse og konsensus at man ikke taler om en af De Glemte. Man nævner aldrig deres navn igen, og man sletter så vidt muligt alle spor af dem. Grænsen går ved deres børn.

Tanken bag loven er at folk skal have retten til at leve et liv uden Den Glemtes forbrydelser og synder hængende over hovedet. De skal kunne komme videre i deres liv, som intet var hændt, og ingen dømmer en person for at være i familie med En Glemt.

Varulvenes blodtørst under fuldmånen gør at de har en statistisk overrepræsentation blandt Glemte, hvilket også bidrager til de magiske folks større mistro, og bliver brugt som argumentation for overvågningen af varulvebefolkningen.

De magiske skoler har en stor andel i at forme og oplære de unge i at indgå som borgere i det magiske samfund, og i at lære de unge ikke kun at bruge men også forstå magiens væsen.

Magi er en kraft der udspringer af det stof verden og universet er gjort af, og som kun relativt få kan mærke og gøre brug af.

Der findes steder hvor magien er meget stærk. Disse steder er blandt Magiske kendt som Kraftcentre. Udover at være steder hvor det er nemmere at udføre magi, så er sløret her så tyndt, at Ordinære kan se gennem det, og der er nemmere adgang mellem de forskellige riger. Når et Kraftcenter opdages, tildeles det hurtigst muligt en vogter, hvis opgave er at guide Ordinære væk igen, og at vogte at skadelige kræfter ikke slipper igennem. Ingen ved rigtig hvornår det præcis startede, men engang i slutningen af det 17. århundrede, valgte en vogter at starte en skole på et Kraftcenter, og i løbet af de næste 200 år, oprettedes en lang række skoler beregnet til magiske folk.