Skolen og rektor

Birkeholm Kostskole for Talentfulde Unge har eksisteret siden 1746, hvor den aldrende vogter og aeon Vilhelm Jansson efter engelsk forbillede valgte at åbne op for, at unge med magiske evner kunne bo i hans hytte for en tid og lære om magiens væsen i ro og mag og uden nysgerrige og mistroiske blikke fra Ordinære. Det tog kun ganske få år før end Magiske i en stor del af Norden havde hørt om Janssons projekt, og Vilhelm Jansson måtte udvide med indtil flere tilbygninger og have hjælp i form af lærere, således at han kunne passe sit hverv som vogter af Kraftcentrum Kingsrud. Navnet Birkeholm opstod da man måtte rydde et større område for birketræer Alligevel kunne han ikke lade sit sideprojekt være og blev dermed Birkeholms første rektor, og opretholdt sit administrative virke i hele sin vogtertid.

Siden da er opgaven som vogter og rektor fulgtes uløseligt ad, og selve skolen har undergået mange ombygninger igennem tiden. Det siges at skolens mange om- og udbygninger med tiden har inkluderet selve epicenteret af kraftcenteret, men kun vogteren ved hvor det befinder sig.

Skolens formål har siden grundlæggelsen været at forberede de unge på en verden, hvor de både skal kunne begå sig i det magiske samfund, men også at styre deres kræfter i tilstrækkelig grad, at de kan interagere med Ordinære uden at risikere at afsløre sig. Efter skolepligtens indførelse og folkeskolens opståen i det ordinære samfund, undergik også Birkeholms fagrække en reform der indførte fag ud over undervisningen i de traditionelle magiske fag, således at det kunne leve op til de politiske krav.

Hvad magiske skoler angår, har Birkeholm et ry for at være meget konservativ og traditionel. Skolens seneste rektor Berg har siddet som overhoved siden 1995 og har fastholdt mange af de traditioner der opstod under den tidligere rektor Clausen, herunder særligt de sjældne men regelmæssige besøg fra det nærmeste Ordinære bysamfund og især lokale gymnasium. Tilhængere af Berg argumenterer for at det at invitere Ordinære ind på skolens område, afmystificerer området og holder nysgerrige elementer væk, hvorimod modstandere mener at det øger frekvensen af uvedkommendes besøg.

Hvorom alting er, er rektor Berg traditionen tro også stedets vogter og har derfor fuldstændig suverænitet, i forhold til hvordan hun tager sig af de Ordinære der bevæger sig ind på området.

Udover de mange traditionsrige begivenheder der er spredt ud over året, holder rektor Berg også på, at formerne skal overholdes. Det ellers så moderne ungdomsoprør og den efterfølgende udslettelse af autoritetsskel mellem lærere og elever blev fuldstændig ignoreret af rektor Clausen. Rektor Berg har selvfølgelig også videreført denne praksis, og derfor er det helt normalt og forventet at man tiltaler sine lærere med Hr. eller Fru foran efternavnet, eller alternativt med deres titel: Lærer eller Overlærer.