Setting

I vores verden lever en masse magiske væsner side om side med almindelig mennesker. Disse væsner lever parallelt med den normale verden: har arbejde, deres egne love og regler og også deres egne skoler.

Scenariet foregår netop på en af disse skoler for overnaturlige børn og unge. Den er en gammel og traditionsrig kostskole hvor eleverne lever, studerer, drømmer,  forelsker sig og finder deres egne ben.

Vi befinder os i 2019, men eftersom magi er en løjerlig kraft, er der enkelte ting på skolen, der ikke er tidssvarende. Den største forskel er at computere og mobiltelefoner ikke fungerer i nærvær af store mængder af magi.

Vi har fundet inspiration i fx Harry Potter, X-Men, Teen Wolf, Legacies, Sabrina og Hex hall.

Vision

Vores vision er først og fremmest teenagedrama/gymnasiespil med et magisk feel. Vores fokus er på relationsspil og drama med humor og et overnaturligt islæt, der giver plads til at spille på stereotyper, klikedannelse, hierarki og alt det der hører gymnasielivet til. De overnaturlige racer danner et grundlag for konfliktspillet i stedet for at det skal baseres på køn, udseende og etnicitet. Scenariet skal ikke bæres af et dommedagsplot, men derimod skal det personlige plot og karakterernes historier drive spillet fremad.

Det betyder at især karaktererne og deres plots langt hen ad vejen bliver formet af inputs fra spillerne.

Temaer

Scenariets bærende tematikker:

Identitet – Hvem er jeg? Hvad skal der ske? Hvad vil jeg?

Kærlighed – Forbudt kærlighed, tabuer, hemmelige forelskelse.

Venskab – Hemmeligheder, sammenhold, uvenner, klubber, interesser, hierarkier.

Oprindelse – Magiske forfædre, ikke-magisk oprindelse, blandingsforbindelser, uindviede (helt almindelige dødelige).

Familie/autoriteter – Relation til forældre/søskende/autoritetspersoner, ungdomsoprør.