Grupperinger

Scenariet har 3 racer med 3 kliker i hver; altså i alt 9 forskellige grupper. Hver gruppe kan have op til 7 spillere.

Ved tilmeldingen skal du vælge de 3 grupper, du helst kunne tænke dig at spille. Hver gruppe er skrevet med et særligt fokus, og selvom rollen skrives og udvikles af dig, vil valg af gruppering påvirke spillestilen.

Herunder kan du læse overordnet om de 9 grupper samt en kort beskrivelse af racerne.

Aeonernes kliker

Racekrav: Skal have noget der forbinder dem med elementet, i enten sminke, protese, eller kostume. (Kontaktlinser, blade, blomster, spidse ører, horn eller lignende.)

De skabende:
Disse aeonere hengiver sig til at skabe natur, og sørge for at den verden vi lever i er balanceret. Deres egen skabelse afgør hvilket element der er deres primære fokus, og hvad de specifikt lever og ånder for at skabe. De kan f.eks. lave eliksirer der hjælper fertiliteten, styrker en høst eller skaber rent vand.
De beskyttende:
Disse aeonere hengiver sig til beskytte den natur vi har, og passe på de ting i verden som er nye så vel som gamle. Deres skabelses element afgør deres primære fokus, og den type af natur de primært beskytter. De kan f.eks. lave eliksirer der beskytter mod graviditet, beskytter et træ mod sygdom eller beskytter huse mod at brænde.
De destruerende: 
Disse aeonere hengiver sig til at destruere og ødelægge den natur vi har. Deres skabelse element afgør hvordan de præcis ødelægger og hvad de destruerer primært. Der ses meget skævt til dem, da der går historier om Destruerende der kan lave eliksirer der slår ufødte børn ihjel, gør folk syge eller forpester en høst. På skolen laver de f.eks. eliksirer der får vand i små mængder til at fordampe, tænder en flamme eller ændrer jordbundens PH-værdi.

Hexenes kliker

Racekrav: Ingen.

En samling af mere end 3 Hexe, der udøver magi sammen, kaldes en cirkel. Disse cirkler er som regel delt op mellem de to stier, sjældent blandes de (men det er set ske).

Den Lyse Cirkel: Den Lyse Cirkel består af Hexe, der følger og tror på Lyset. De er kendetegnet ved i høj grad at mestre Lys Magi, og være meget opsatte på kun at udføre gode handlinger. De er stærkt loyale over for deres venner, og nogle kunne endda finde på at kalde dem selvretfærdige. Skolens Lyse Cirkel består hovedsageligt af Hexe fra Solens Sti, men det er set før, at enkelte fra Månens Sti har vist sig værdige til at være en del af fællesskabet.

Den Mørke Cirkel: Hvis man spørger Hexe fra Den Lyse Cirkel, vil de helst ikke bruge ord som “onde”, “illoyale” og “afskum” om deres brødre og søstre fra Den Mørke Cirkel, men det er det de vil tænke. Fuldstændig i tråd med at Den Mørke Cirkel synes de Lyse er nogle selvretfærdige dydsmønstre, der ikke er i stand til at se, hvad det virkelige behov er. Den Mørke Cirkel er ikke onde, som sådan. Hvis man spørger dem selv. De er bare klar over at verden ser anderledes ud når mørket falder på, og månens lys regerer. De er bekendt med livets skyggesider, og at reglerne ikke altid skal følges til punkt og prikke.

De ubesluttede: Kaldes også De Grå. Denne uofficielle cirkel består af Hexe, der endnu ikke har besluttet sig for en cirkel, eller som har besluttet sig for ikke at gå med i en, hvilket absolut ikke er velanset. De går og fifler lidt med magi fra begge cirkler, men kan ikke mestre magien på samme niveau, som de, der har valgt.

Varulvenes kliker

Racekrav: Skal have et ulveagtigt træk som sminke eller protese. (Ører, kontaktlinser, kløer, pels eller lignende.)

Kobberkronens Flok: Denne flok er en af de ældste grupperinger på skolen. Den er kendetegnet ved at have et meget strengt og tydeligt hierarki. Lederen kaldes altid Alfa, og gruppen minder mest om en flok organiserede krigere. Det strenge hierarki betyder at Alfa har stor magt over gruppens fokus. De seneste år er gruppen udefra opfattet som en bunke meget organiserede bøller, der bruger trusler og fysisk magt til at opretholde deres høje, sociale status.

Stormløberne: De bliver ofte set som de vilde krigere uden ret meget struktur. Flokkens motto er Frihed Under Ansvar, og gruppens leder lever efter det. Til gengæld er gruppen gennemsyret af et stærkt sammenhold, der ikke er så ligetil at bryde.

Birkas Pagt: I 1970’erne var hippiebevægelsen nået til Birkeholm, og en lille gruppe brød ud af de traditionelle varulveflokke og begyndte at bruge meditation som et middel mod de dyriske instinkter og de indgroede gruppestrukturer. Der gik dog kun kort tid før udbryderne havde lavet en ny flok, under alfaen Birka Turesson, men de holdt fast i deres pacifistiske livssyn.